Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

2005 KPSS Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları

2005KPSS EGTM BLMLER SORULARI

 

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

 

1. Bir psikolog: “0-1 yas arası dönemde,çocugun temel

güven duygusunu kazanması gerekir. Budönemde

temel güven duygusu kazanılmadıgıtakdirde, daha

sonra kazanılması güçtür.” demektedir.

Bu psikolog hangi gelisim ilkesini

vurgulamaktadır?

A) Gelisim nöbetlesedir

B) Gelisim genelden özeledir

C) Gelisimde kritik dönemler vardır

D) Gelisim bastan ayagadır

E) Gelisimin belli asamaları vardır

 

 (Cevap C)

 

 

2. Ahmet önceleri bütün basketbolcularınuzun boylu

oldugunu düsünmektedir. Sonraları ise kısaboylu bir

basketbol oyuncusu görmüs ve genelde uzunboylu

olmalarına ragmen kısa boylu basketbolcu

olabilecegini de anlamıstır.

Ahmet’in önceki ve sonraki düsünceleri

asagıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Özümleme-özümleme

B) Özümleme-uyumsama

C) Uyumsama-dengeleme

D) Dengeleme-uyumsama

E) Örgütleme-özümleme

 

 (Cevap B)

 

 

3. 4 yasındaki Ayse oyuncak bebegininyagmurda

balkonda kalırsa, üsüyüp hastalanacagınıdüsünerek

oyuncak bebegi içeri almıstır.

Ayse'nin bu davranısı Piaget’nin bilisselgelisim

kuramı açısından hangi kavramla açıklanır?

A) Canlandırmacılık

B) Sembolik oyun

C) Tepki

D) İçsellestirme

E) Ben merkezcilik

 

 (Cevap A)

 

 

4. Çevresel etkilere maruz kalmadan türeözgü

organizmadaki biyolojik gelisim sürecinene

denir?

A) Dogustan donanım

B) Olgunlasma

C) Hazırbulunusluk

D) Gelisme

E) Gelisim

 

 (Cevap B)

 

 

5. Bir çocuk okula gittigi yoldan evedönebilmektedir.

Piaget’ye göre bu çocuk hangi dönemdedir?

A) İslem öncesi

B) Somut islemler

C) Soyut islemler

D) Duyusal motor

E) İslem sonrası

 

 (Cevap B)

 

 

6. “Seni dolandırmayan birini sen de

dolandırmamalısın” anlayısı Kohlberg’inahlak

gelisiminde hangi evreye denk gelir?

A) Ceza ve itaat

B) Kontaks ve toplumsal yasa

C) Evrensel ahlak ilkeleri

D) Karsılıklılık

E) Araçsal iliskiler egilimi

 

 (Cevap E)

 

 

7. Asagıdakilerden hangisi islem öncesidönemdeki

çocugun ben merkezci oldugunu gösterir?

A) Arkadaslarıyla oynaması

B) Kendisinin sevdigi yemegi arkadasınında

sevdigini düsünmesi

C) Nesneleri islevleri dısında kullanması

D) Bebegi düstügünde canının acıdıgınıdüsünmesi

E) Tek yönlü sınıflama yapabilmesi

 

 (Cevap B)

 

 

8. Dersleri çok iyi olmayan ilkögretim 3.sınıf

ögrencisine ögretmeni; “Senin ilerdebasarılı

olabilecegini biliyorum.” demistir.

Ögretmenin bu sözü ile Erikson’un hangi

gelisim dönemi vurgulanmıstır?

A) Güvene karsı güvensizlik

B) Bagımsızlıga karsı utanma ve süphecilik

C) Giriskenlige karsı suçluluk

D) Kimlik kazanmaya karsı rol karmasası

E) Basarıya karsı asagılık duygusu

 

 (Cevap E)

 

 

9. Karsılastıgı bir kaza sırasında,kurtarılacak

kisinin sosyal statüsüne bakmaksızınhayati

önem derecesini göze alan kisi hangi ahlak

gelisimi dönemindedir?

A) Evrensel ahlak

B) Saf çıkarcı egilim

C) Kisilerarası uyum

D) Ceza ve itaat egilimi

E) Sosyal sözlesme egilimi

 

 (Cevap A)

 

 

10. Asagıdakilerden hangisi Vygotsky’ninegitim ile

ilgili görüslerinden birisi degildir?

A) Çevrenin insan üzerindeki etkisiniönemser

B) ?sbirlikçi ögrenmeyi savunur

C) Sosyal çevreyi önemser

D) Ögrencinin bilissel gelisiminin esaskaynagı

kisisel psikolojik süreçlerdir

E) Sosyolojik süreçleri önemser

 

 (Cevap D)

 

 

11. Asagıdakilerden hangisi kritik dönemin

özelligidir?

A) Belli ögrenme yasantılarını gerektirir

B) Gelisim bu dönemlerde yavaslar

C) Bilissel gelisim alanının ön planaçıktıgı bir

dönemdir

D) Duyussal ögrenmelerin agırlık kazandıgıbir

dönemdir

E) Çevresel uyarıcı ve olayların çocugungelisim ve

ögrenmesi üzerinde daha kuvvetli etkiyesahip

oldugu dönemdir

 

 (Cevap E)

 

 

12. Ayse hanım kızına hiçbir kısıtlamagetirmiyor ve

hiçbir seyine karısmıyor. Ayse hanımın bu

davranısını asagıdakilerden hangisiaçıklar?

A) Demokratik tutum benimsemistir

B) Asırı koruyucu tutum benimsemistir

C) Kızını hiç sevmiyor

D) Çocuk yetistirmede izin verici tutumu

benimsemistir

E) Asırı cezalandırıcı tutum benimsemistir


(Cevap D)

 

 

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

 

 

1. Yemek masasının etrafında dolasanköpege, yemek

yiyen çocuklar bazen yediklerindenvermektedir. Bir

gün anneleri etrafı kirletiyorsunuz diyekızınca bir

daha köpege yiyecek vermezler.

Bu durumda köpek nasıl tepki gösterir?

A) Bir daha yiyecek istemez

B) Önceleri yiyecek isteme davranısı artarsonra

söner

C) Çocuklara gitme olasılıgı artar

D) Annenin yanına gider

E) Köpek, yemek isteme davranısındanvazgeçer

 

 (Cevap B)

 

 

2. “Topu yatagının altına kaçan çocukdiger

oyuncaklarını topa çarptırarak topuçıkarmak istemis

ancak bunu basaramamıstır. Sonraki birkaç

denemesi de yine basarısızlıklasonuçlanmıstır.

Daha sonra uzaktan kumandalı arabasıylatopu

yönlendirerek çıkarabileceginikesfetmistir.”

Yukarıda anlatılan parçada çocugun topunu

yatagının altından çıkarmayı ögrenmesi netür bir

ögrenmedir?

A) Kavrama yoluyla ögrenme

B) Bilgiyi isleme yoluyla ögrenme

C) Deneme yanılma yoluyla ögrenme

D) Edimsel ögrenme yoluyla ögrenme

E) Klasik kosullanma yoluyla ögrenme

 

 (Cevap A)

 

 

3. Telefon numarasını arkadasına söylerken

rakamları tek tek degil de, 325 46 33 gibi

gruplandırarak söylemek asagıdakilerden

hangisini kolaylastırır?

A) Hatırda tutma

B) Hafızaya kaydetme

C) Kısa süreli bellek

D) Uzun süreli bellek

E) Ezberleme

 

 (Cevap A)

 

 

4. Asagıdakilerden hangisi ögrenilmis birdavranıs

degildir?

A) Çocugun sınavda karsılastıgı birmatematik

problemini çözmesi

B) Çocugun ezberledigi siiri yıl sonu

müsameresinde okuması

C) Ahmet’in bos vakitlerinde kitap okuması

D) Veli’nin arkadaslarının yanında sigaraiçmesi

E) Ayse’nin rahatsızlanıp atesi çıktıgında

huzursuzluk ve mızmızlık davranısları

sergilemesi

 

 (Cevap E)

 

 

5. Evde yemegini bitirmeden kalkan Selimanaokuluna

gittiginde ögretmenin yemegini bitirmedenkalkan

arkadasını azarladıgını görüyor veanaokulundayken

yemegini bitirmeden kalkmıyor ama evegelince yine

yemegini bitirmeden kalkıyor.

Selim’in bu davranısı asagıdakilerdenhangisiyle

ifade edilir?

A) Genelleme

B) Ayırt etme

C) Kosullu tepki

D) Kosulsuz tepki

E) Alıskanlık

 

 (Cevap B)

 

 

6. Bir aslana merdivenin basına oturmayıögretmek

isteyen bakıcı aslana önce ilk merdiveneçıktıgında

sonra 2. sonra 3. vs. sonra en üste çıkıp

oturdugunda et vermistir.

Bakıcının kullandıgı yöntem hangisidir?

A) Kademeli yaklasma

B) Modelden ögretme

C) Klasik kosullandırma

D) Sistematik duyarsızlastırma

E) Simgesel pekistirme

 

 (Cevap A)

 

 

7. Çocuk egitiminde premack ilkesinibenimseyen

bir baba asagıdakilerden hangisinisöylerse

premack ilkesine uygun olur?

A) Dersini bitirirsen bilgisayarda oyunoynayabilirsin

B) Televizyon izledikten sonra dersiniçalısmalısın

C) Önce matematik ödevlerini yap sonrakitap oku

D) Meyve mi yersin yoksa tatlı mı

E) Yaramazlık yaparsan seni parka götürmem

 

(Cevap A)

 

 

8. Ögretmen ögrencilerine bir soru sormusve

ögrenciler parmaklarını kaldırmıstır.Ögretmen bir

ögrenciye söz vermis ve sorunun yanıtınıalmıstır.

Bunun üzerine ögretmen cevap verenögrenciye ve

elini kaldıran ögrencilere tesekküretmistir.

Ögretmenin tesekkür etmesi ne ile açıklanabilir?

A) Sürekli pekistirme

B) Sabit aralıklı pekistirme

C) Degisken oranlı pekistirme

D) Degisken aralıklı pekistirme

E) Sabit oranlı pekistirme

 

 (Cevap A)

 

 

9. Bir ögretmen sınıfta olumlu birdavranıs

gelistirmek istiyor. stedigi davranısıpekistirmek

ve kalıcılıgını saglamak için ögretmenhangisini

yaparsa en dogru olur?

A) Ögretene kadar sürekli, sonra aralıklı

pekistirmeli

B) Davranısı sürekli pekistirmeli

C) Sadece dogru davranısı pekistirmeli

D) Dogru davranısı belirli zamanaralıklarıyla

pekistirmeli

E) Davranısı ögrencinin beklemedigizamanlarda

sürpriz olarak pekistirmeli

 

 (Cevap A)

 

 

10. Cezaya alternatif olarakkullanılabilecek yöntem

asagıdakilerden hangisidir?

A) Olumsuz pekistirme yapma

B) Aralıklı pekistirme uygulama

C) Ortama yeni bir uyarıcı katma

D) Olumlu pekistirme yapma

E) Olumsuz davranısları görmezden gelme

 

 (Cevap E)

 

 

11. Bos zamanlarında otobüs terminalindedolasmayı

seven bir kisi bir gün is geregi bir ilegitmesi

gerektiginde dogruca o ile giden otobüs

yazıhanesine gitmistir.

Bu ne tür ögrenmedir?

A) Kavrama yoluyla

B) Gizil ögrenme

C) Sosyal ögrenme

D) Deneme yanılma yoluyla ögrenme

E) Edimsel ögrenme

 

 (Cevap B)

 

 

12. Elindeki yap bozu sekil iliskisinegöre degil de

rasgele yerlestirmeye çalısan bir kisi ne

yapmaktadır?

A) Deneme-yanılma

B) Kavrama

C) Gizil ögrenme

D) Modelden ögrenme

E) Edimsel kosullanma

 

 (Cevap A)

 

 

13. Asagıdakilerden hangisi modeldenögrenilemez?

A) Özgün bir beste yapabilme

B) Araba kullanabilme

C) Müzik aleti çalabilme

D) Çocugun kalemi tutması

E) Kitap okuma alıskanlıgı kazanma

 

 (Cevap A)

 

 

14. Babasından sürekli dayak yiyen birçocugun

siddet yanlısı olması hangi türögrenmedir?

A) Gözleyerek B) Modelden

C) Gizil

D) Klasik kosullanma

E) Edimsel kosullanma

 

 (Cevap B)

 

 

15. Ali ögretmen arkadasına ögrencilerinbüyük bir

bölümünün matematik dersinde ögrendikleriintegral

konusunun pratikte nasıl kullanıldıgına vehangi

amaca yönelik olduguna iliskinfikirlerinin

bulunmadıgını söyler.

Bu durumda önceden ögrenildigi haldegerekli

durumda pratik yasamda kullanılmayan bilgi

ögrenme psikolojisinde en iyi hangikavramla

açıklanabilir?

A) Duragan B) Yanlıs

C) Eksik D) Olgunlasmamıs

E) Transfer

 

 (CevapE)

 

 

16. Bir ögretmen davranısın ögretilmesindedegisken

oranlı pekistirme kullanmaktadır. Fakather seferinde

pekistireci degistirmektedir.

Ögretmenin pekistireci her seferinde

degistirmesinin amacı ne olabilir?

A) Ögrencinin pekistirece alısmasınıengellemek

B) Hangi pekistirecin daha etkili oldugunu

belirlemek

C) Aynı pekistirece baglı kalmamak

D) Pekistirecin degil pekistirmetarifesinin etkililigini

ortaya çıkarmak

E) Ögrenci özelliklerine uygun pekistirecibulmak

 

 (CevapA)

 

 

17. Sogukta kalınca da yüzümüz kızarır,bir seyden

utanınca da yüzümüz kızarır.

Bu iki durum sırasıyla ögrenmede hangi

durumlara örnektir?

A) Kosullu uyarıcı - Kosulsuz uyarıcı

B) Kosulsuz uyarıcı - Kosullu uyarıcı

C) Klasik - Edimsel

D) Kosullu tepki - Kosulsuz tepki

E) Kosulsuz tepki - Kosullu tepki

 

 (CevapE)

 

 

18. ?lkögretim 5. sınıfta okuyan Ayse,bisikletini

babasından izin almadan arkadaslarınaödünç

veriyor. Bisiklet arkadasının birindeykenbozuluyor.

Babası Ayse’ye “Bisikletini arkadaslarınaverirsen

böyle olur” diyor. Daha sonra Aysebisikleti

arkadaslarına vermiyor.

Ayse’nin bu davranısı asagıdaki gelisim

kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

A) Ceza

B) Olumsuz pekistireç

C) Olumlu pekistireç

D) Transfer

E) Sönme

 

 (CevapB)

 

 

19. Ayse evde yaramazlık yaptıgı zaman annesi

tarafından hiçbir tepki görmemektedir veher istedigi

yerine getirilmektedir. Ana okulunda iseAyse’nin bu

davranısı ögretmeni tarafından dikkate

alınmamaktadır.

Yukarıdaki paragraftaki davranıslarasagıdaki

eslemelerden hangilerine örnektir?

A) Genelleme - ayırt etme

B) Klasik kosullanma - ayırt etme

C) Genelleme - sönme

D) Ayırt etme - sönme

E) Sönme - ayırt etme

 

 (CevapC)

 

 

20. Asagıdakilerden hangisi bilisselögrenmenin

temel özelligidir?

A) Zihinsel islevler daha çok kullanılır

B) Zihin kas kontrolünü gerektirir

C) Ögrencinin ilgi ve tutumlarını kapsar

D) Ögrencinin güdü düzeyi ile ilgilidir

E) Fiziksel becerilerini ilgilendirir

 

 (CevapA)

 

 

21. Bir alanda ögrenilmis bilgi vebecerilerin bir

baska alandaki ögrenmeyi kolaylastırmasınane

denir?

A) Genelleme B) Bilissel ögrenme

C) Negatif transfer D) Zihinde canlandırma

E) Olumlu aktarma

 

 (CevapE)

 

 

22. Mert okula yeni baslamıstır. Fakatokulda ögretmeni

ile anlasamamıs ve bir takım olumsuzluklar

yasamıstır. Mert’te bir süre sonra okulkorkusu

olusmus ve okula gitmek istememistir.

Mert’te okul korkusunun olusmasını ne ile

açıklayabiliriz?

A) Edimsel kosullanma

B) Sosyal ögrenme

C) Gizil ögrenme

D) Kavrama yoluyla ögrenme

E) Tepkisel kosullanma

 

 (CevapE)

 

 

23. Asagıdakilerden hangisi klasik(tepkisel)

kosullanmaya örnektir?

A) Bir yemegin görüntüsünün midebulandırması

B) Derse zamanında gelme

C) Ödevlerini sadece ögretmenin kontrolettigi

günler yapma

D) Matematik problemi çözme

E) Haritaya bakarak yol bulma

 

 (CevapA)

 

 

24. Yanıp sönen ısık ilk baslardabireylerde herhangi

bir tepkiye neden olmamaktadır. Bir müddet

sonra ise kosullama gerçeklestirilmis vekisinin

yanıp sönen ısıga tepki vermeye basladıgı

görülmüstür. Yanıp sönen ısık göz kırpma

tepkisini ortaya çıkarmaya baslamadan öncene

tür bir uyarıcıdır?

A) Kosullu uyarıcı

B) Kosulsuz uyarıcı

C) Kosullu tepki

D) Nötr uyarıcı

E) Kosulsuz tepki

 

 (CevapD)

 

 

25. Asagıdakilerden hangisi sönmeyisaglar?

A) Davranıstan sonra kosullu uyarıcıverilmesi

B) Kosullu uyarıcıya benzer nitelikteuyarıcılar

verilmesi

C) Kosulsuz uyarıcının bir süre tek basınaverilmesi

D) Kosullu uyarıcının kosulsuz uyarıcı ileaynı anda

verilmesi

E) Kosullu uyarıcının bir süre kosulsuzuyarıcı

olmaksızın tek basına verilmesi

 

 (CevapE)

 

 

26. Bir ögretmen ögrencilerinin ödevlerinibazen iki

hafta bazen de 3 haftada bir kontroletmektedir.

Ögretmen hangi pekistirme tarifesini

kullanmaktadır?

A) Sürekli pekistirme

B) Degisken oranlı

C) Sabit zaman aralıklı

D) Degisken zaman aralıklı

E) Sabit oranlı

 

 (CevapD)

 

 

27. Bir ögretmen ögrencilerinin istenmeyen

davranıslarını önlemek için onlarınsevdigi bir

durumdan onları mahrum bırakabilir.

Bu durumu açıklayan örnek asagıdakilerden

hangisidir?

A) Ders çalısamadıgı için müzigin sesinikapatmak

B) Ödevleri her gün kontrol etmek

C) Sessiz duran sınıfı bahçeye çıkarmak

D) Gürültü yapan ögrenciler içinistedikleri

arkadaslarıyla oturma uygulamasını birsüre

durdurmak

E) Ödevlerini bitirenlerin resim yapmalarınaizin

vermek.

 

(Cevap D)

 

 

28. Çocukların çizgi film kahramanlarıgibi

davranmalarını hangi ögrenme yaklasımı ile

açıklayabiliriz?

A) Klasik kosullanma B) Edimsel kosullanma

C) Gizil ögrenme D) Model alma yoluylaögrenme

E) Kavrama yoluyla ögrenme

 

(Cevap D)

 

 

29. Asagıdakilerden hangisi sosyal ögrenme

yaklasımında modelin özellikleri arasındayer

almaz?

A) Modelin gerçek ya da hayali olması

B) Ögrenenin fiziksel beceri yetersizligi

C) Modelin benzer olması

D) Modelin sonucunun etkili olması

E) Modelin yüksek statülü olusu

 

 (CevapB)

 

 

30. Ögrenme güdüsü düsük ögrencilerdegörülen

ortak özelliklerden biri hangisidir?

A) Basarıya ulasma konusunda yeterlitatmin

düzeyindedir

B) Basarısızlıgın sebebini dıs çevreyeyüklerler

C) Basaramadıgı konuları arastırır

D) Basarısızlık süreçlerini iyidegerlendirir

E) Ortak is yapma konusunda iyidir

 

 (CevapB)

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

1. Sınıfın aritmetik ortalamasına göre

degerlendirme yapan bir ögretmen hangi tür

degerlendirme kullanmaktadır?

A) Mutlak degerlendirme

B) Bagıl degerlendirme

C) Tanılayıcı

D) İzleme degerlendirme

E) Düzey belirleyici degerlendirme

 

 (CevapB)

 

 

2. Asagıda belli bir ögrenci grubunun birsınavda

aldıgı puanlar ve frekansları verilmistir

Puan frekans

0-5 3

5-10 5

10-15 9

15-20 5

20-25 3

Asagıdakilerden hangisi yukarıdakibilgilere ait grafiktir?

A)

B)

C)

D)

E)

 

 (CevapC)

 

 

3. Asagıdakilerden hangisi bir olasılıkdegeri

olamaz?

A) 1/4 B) 2/4 C) 1/3 D) 4/3 E) 8/9

 

 (CevapD)

 

 

4. Bir dagılımdaki bütün frekanslarbirbirine esitse

asagıdakilerden hangisini bulamayız?

A) Medyan

B) Mod

C) Standart sapma

D) Aritmetik ortalama

E) Ranj

 

 (CevapB)

 

 

5. Asagıdakilerden hangisinin güvenirligifazladır?

A) Kısa cevaplı 10 soru

B) Bosluk doldurmalı 25 soru

C) Dogru yanlıs 50 soru

D) 3'er sıklı 25 soru

E) 5'er sıklı 50 soru

 

 (CevapE)

 

 

6. Bir yabancı dil sınavındaasagıdakilerden

hangisinin olması geçerliligin kanıtıdır?

A) ?yi bilenlerin dogru cevaplaması

B) Degisik yapıda soruların sorulması

C) Güç soruların bulunması

D) Üst düzey hedefleri yoklayan sorularolması

E) Cevaplamak için sans basarısının azolması

 

 (CevapA)

 

 

7. Asagıda üç farklı dagılıma aitgrafikler verilmistir.

Yukarıda puan dagılımları verilmisgrafiklere

göre asagıdakilerden hangisi söylenirse

dogrudur?

A) Ranj aynı mod farklı

B) Mod aynı, ranj farklı

C) Ortalama aynı mod farklı

D) Standart sapma aynı, ranj aynı

E) Ortalama farklı, mod aynı

 

(Cevap A)

 

 

8.

I. Bu sütunun grafiginde gösterilenpuanların

aritmetik ortalaması

II. Ortalama, ortanca ve Sx hangisi birdegisim

ölçüsü

III. Egitim, toplumda “hosgörü kültürünün“

gelismesini hangi yönlerde ve nasıletkileyebilir?

(Etik degerlerle ilgili olarak açıkla )

IV. Sevgi nedir?

V. Sonuçları zeka bölümü olarak ifadeedilen zeka

testleri hangi ölçek türünde ölçmearaçlarıdır?

Bu sorulardan kaçıncısıyla ölçülenzihinsel süreç

digerlerinden daha üst düzeydedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 (CevapC)

 

 

9. Asagıdakilerden hangisi madde seçimindesoru

bankası için alınacak sorularda ilkbakılacak

özelliklerden degildir?

A) Ölçtügü davranısın önemi

B) Güçlük ve ayırt ediciligi

C) Sorunun yanıtlanabilir olup olmadıgı

D) Diger sorularla benzer konuyu içermesi

E) Madde yazım tekniklerine dikkatedilmesi

 

 (CevapD)

 

 

10. Asagıdakilerden hangisi bir sınavın

güvenilirligini etkileyen faktörlerleilgili degildir?

A) Tüm konuları kapsayıcı sorular sormak

B) Soru sayısının fazla olması

C) Objektif puanlanabilmesi

D) Yoruma açık sorular olmaması

E) Seçenek sayısının fazla olması

 

 (CevapA)

 

 

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 

1. Dersi anlatırken tümdengelim metodunu

uygulayan anlamlı ögrenmeyi saglamakisteyen

bir ögretmen asagıdakilerden hangisini

amaçlamıs olabilir?

A) Ezberleme becerisi kazandırma

B) Güdülemeyi artırma

C) Bilgiyi saklama gücünü gelistirme

D) Kavramların derinligine ögrenilmesi

E) Benzer kavramları gruplama

 

(Cevap D)

 

 

2. Ögretmen yetistirmede kullanılan birtekniktir.

Ögretmen egitiminde teorik bilgilereagırlık vermeyi

degil, kuramsal çalısmalarla uygulamalıçalısmaları

birlestirerek etkili uygulamalar yapmayı

amaçlamaktadır.

Yukarıda anlatılan ögretim yöntemi

asagıdakilerden hangisidir?

A) Mikro ögretim

B) Sosyal ögrenme

C) Panel

D) Bilgisayar destekli ögretim

E) Programlı ögretim

 

 (CevapA)

 

 

3. Asagıdaki oturma düzenlerindenhangisinde

ögrenci isbirliginin daha fazla olmasıbeklenir?

A) Tam daire

B) Yarım daire

C) Sıralı düzen

D) Küme

E) Karısık düzen

 

 (CevapD )

 

 

4. Sınıf kurallarını belirlemede önceliklehangisi

yapılmalıdır?

A) Açık, net ve kesin olmalıdır

B) Ögrencinin istegiyle hazırlanmalıdır

C) Olumsuz ifadelerin yer almasına dikkatedilmelidir

D) Ögretmen tarafından belirlenmelidir

E) Kısa ve öz olmalıdır

 

 (CevapA)

 

 

5. Birbirinden farklı özelliklere sahip,ögrenme

hızları farklı ögrencilerin bulundugu veteknik

yönden çok gelismis imkanlara sahip birokulda

öncelikle hangi ögretim yöntemikullanılmalıdır?

A) Yapılandırmacı

B) Proje tabanlı

C) Bilgisayarlı ögretim

D) Drama

E) Tam ögretim

 

 (CevapB)

 

 

6. Asagıdakilerden hangisi ögrenme

stratejilerinden degildir?

A) Okuma-anlatma

B) Olumlu aktarma

C) Aralıklı-toplu ögrenme

D) Bütün ve parça

E) Önceden bilinenlerle iliskilendirme

 

 (CevapB)

 

 

7. Bloom’a göre hangisi ögrenciyietkileyen dıs

kosul degildir?

A) Dönüt

B) Ön kosul ögrenmeler

C) Pekistirme

D) Düzeltme

E) İsaret ve açıklama

 

 (CevapB)

 

 

8. Asagıdakilerden hangisi egitimdekullanılmak

üzere hazırlanan bilgisayar yazılımlarında

bulunması gereken özelliklerden biridegildir?

A) Ögretim programına içerikten daha çokagırlık

verme

B) Ögrenci düzeyine uygun olma

C) Anında dönüt saglama

D) Görsel ve isitsel açıdan zengin olma

E) Açık ve anlasılır olma

 

 (CevapA)

 

 

9. Sosyal beceri ögretimindeasagıdakilerden

hangisinin etkisi en azdır?

A) Altı sapka

B) Beyin fırtınası

C) Tartısma

D) Gösteri

E) Drama

 

 (CevapD)

 

 

10. Beceri ögretiminde kullanılanbasamaklar

arasında geçis olmayan ve adım adımilerleyen

biri ögrenilmeden digerine geçilmeyenyöntem

hangisidir?

A) Programlı ögretim

B) Tam ögrenme

C) Bulus yoluyla ögretim

D) Sunus yoluyla ögretim

E) Gösteri

 

 (CevapE)

 

 

11. Ögretmenin asırı koruyucu bir tutumsergilemesi

sonucunda ögrencinin sürekli daha fazlaonay ve

yönlendirme beklemesine ne denir?

A) İçine kapanıklık

B) Serbestlik

C) Saldırganlık

D) Çekingenlik

E) Bagımlılık

 

 (CevapE)

 

 

13. Rogers’a göre asagıdakilerden hangisiögretmenögrenci

iletisimini engelleyen unsurlardan

birisidir?

A) Ögrenciyi anlamaya çalısma

B) Yaratıcılıgını gelistirecek ortamlarsunma

C) Ögrenci merkezli ögretim yöntemlerikullanma

D) Ögrencinin öznel dünyasını dikkate alma

E) Ögrenci üzerinde otorite kurma

 

(Cevap E)

 

 

14. Problem çözmede problemintanımlanmasından

sonraki asama nedir?

A) Problem durumunun degerlendirilmesi

B) Çözüm yollarının tasarlanması

C) Hipotezlerin ortaya konması

D) Problemin çözümü

E) Problem çözüm asamalarınındegerlendirilmesi

 

 (CevapC)

 

 

15. Degisik ögrenme düzeylerine sahip olan

ögrencilerin bulundugu bir sınıfta birögretmen

petrolün damıtılması olayını isleyecektir.Okulun

araç gereç açısından zengin oldugunu

düsünürsek bu ögretmenin kullanacagıögretim

yolu asagıdakilerden hangisidir?

A) Yapılandırmacılık

B) Sunus

C) Çoklu zeka

D) Bilgisayar destekli egitim

E) Programlandırılmıs egitim

 

 (CevapC)

 

 

16. Asagıda verilen yöntem ve felsefeakımı

eslestirmelerinden hangisi dogrudur?

A) ?lerlemecilik- Problem Çözme

B) ?lerlemecilik - Düz anlatım

C) Yeniden Kurmacılık- Sunus yöntemi

D) Esasicilik- Problem Çözme

E) Daimicilik- Problem Çözme

 

 (CevapA)

 

 

17. Asagıda verilen hangi ögretimstratejisinde

ögrencilerin öz degerlendirme yapma imkanıen

azdır?

A) Bulus yoluyla ögrenme

B) Sunus yoluyla ögrenme

C) Tam ögrenme

D) Programlı ögrenme

E) Arastırma inceleme yoluyla ögrenme

 

 (CevapB)

 

 

18. Ögretmen gezi yöntemini kullanacaksaöncelikle

ne yapmalıdır?

A) Ögrencileri gezi hakkındabilgilendirmeli

B) Gezilecek yerleri belirlemeli

C) Velilerden gerekli izinleri almalı

D) Ögrencileri geziye motive etmeli

E) Gerekli güvenlik tedbirlerini almalı

 

 (CevapB)

 

 

19. Egitim dönemlerinin basında uygulanan,ilgi,

yetenek ve düzey belirlemeye yönelik

degerlendirme türü hangisidir?

A) Biçimlendirmeye yönelik degerlendirme

B) Tanıma ve yerlestirmeye yönelikdegerlendirme

C) ?zlemeye dönük degerlendirme

D) Bagıl degerlendirme

E) Mutlak degerlendirme

 

 (CevapB)

 

 

20. Ayrı ögrenme disiplinleri yerine tekögrenme

disiplin anlayısını benimseyen yaklasım

hangisidir?

A) Sarmal yaklasım

B) Disiplin yaklasımı

C) Genis alanlı yaklasım

D) Süreç tasarımı

E) Çekirdek program yaklasımı

 

 (CevapC)

 

 

21. Bilim ve teknolojideki gelismelerögretmenlerin

rollerinde nasıl bir degisiklikolusturmustur?

A) Ögretmenin önemini azaltmıstır

B) Ögrencilerle iletisimini artırmıstır

C) Daha fazla bilgi ve beceriye sahipolmasını

gerektirmistir

D) Farklı ögretim yöntemleri kullanmayı

gerektirmistir

E) Ögretimin daha çok ögrenci merkezliyapılmasını

gerektirmistir

 

 (CevapC)

 

 

 

22. I. Sadece gözlenebilir davranıslarögrenilir dedigi için

içsel ögrenmeleri açıklayamaz.

II. Ögrenmeyi basit ve uyarıcı-tepki bagıile mekanik

bir sekille açıklar.

Yukarıda elestirileri verilen ögrenmekuramı

hangisidir?

A) Davranısçı Kuram

B) Yapısalcı Kuram

C) Sosyal Ögrenme

D) Bilgiyi ?sleme Kuramı

E) Gestalt Kuramı

 

 (CevapA)

 

 

23. Sınıf içi disiplin sorunlarını en azaindirmede

asagıdakilerden hangisi daha etkilidir?

A) Otoriter tutum benimsemek

B) Rehberlik servisiyle isbirligindebulunmak

C) Ceza kullanmak

D) Görev paylasımı yapmak

E) Farklı ögretim yöntemleri kullanmak

 

(Cevap D)

 

 

24. Ögrencilerinin hazır bulunuslulukdüzeyine göre

egitim-ögretim ortamını düzenlemek isteyenbir

ögretmen asagıdakilerden hangisini öncelikle

yapar?

A) Ögrenci ilgi ve beklentilerini gözönünde tutar

B) ?sbirlikçi bir ortam düzenlemesi yapar

C) Farklı ögretim yöntemleri kullanır

D) Program hedeflerinde degisiklik yapmaz

E) Ögretilecek konuları ön planda tutar

 

 (CevapA)

 

 

PROGRAM GELİŞTİRME

 

1. Almanca dersinde ögrendikleriyle,tatilde

gördügü bir Alman turistle konusmayıbasaran

Yasar’ın bu davranısı, hangi düzeyde birhedef

davranıs ifade eder?

A) Hatırlama

B) Uygulama

C) Kavrama

D) Degerlendirme

E) Sentez


 (CevapB)

 

 

2. Egitim felsefelerinin en reformcusundanen

tutucusuna dogru sıralanısı nasıldır?

I. Daimicilik

II. Esasicilik

III. lerlemecilik

IV. Yeniden Kurmacılık

A) I-II-III-IV

B) III-IV-I-II

C) IV-III-II-I

D) IV-III-I-II

E) III-IV-II-I

 

 (CevapC)

 

 

3. çerik belirleme yaklasımlarındanBruner’in

savundugu içerik yaklasımı asagıdakilerden

hangisidir?

A) Dogrusal

B) Sarmal

C) Modüler

D) Çekirdek

E) Piramitsel

 

 (CevapA)

 

 

 

4. lkögretim kademesinde egitsel amaçların

belirlenmesinde asagıdakilerden hangisidaha az

etkilidir?

A) Toplumsal deger yargıları

B) Toplumun yasam anlayısı

C) Bireyin gelecege yönelik ihtiyaçları

D) Konu alanının temelleri

E) Toplumdaki istihdam olanakları

 

 (CevapE)

 

 

5. Türk milli egitiminin genel hedefleri

asagıdakilerden hangisine göre belirlenir?

A) Milli Egitim Temel Kanunu

B) Okul yönetmeligi

C) Ders planı

D) Tebligler Dergisi

E) Müfredat Programı

 

(CevapA)

 

 

6. I- Niçin?

II- Nasıl?

III- Ne kadar?

soruları sırayla hangilerine cevap verir?

A) Hedef-egitim durumu-degerlendirme

B) Egitim durumu-degerlendirme-hedef

C) Degerlendirme-hedef-egitim durumu

D) Hedef-degerlendirme-egitim durumu

E) Degerlendirme-egitim durumu-hedef

 

 (CevapA)

 

 

7. Asagıdakilerden hangisi günlük planda

bulunmaz?

A) Dersin süresi

B) Genel hedefler

C) Yöntem teknik

D) Araç gereç

E) İslenecek konu

 

 (CevapB)

 

 

8. Hangisi program gelistirmede içerikleilgili

sorulardan degildir?

A) Tekrar edilme özelligi

B) Bilimsel içerik tasıması

C) Güncel olması

D) Hedeflerle tutarlı olması

E) Ögrencinin ilgisini çekmesi

 

 (CevapA)

 

 

REHBERLİK

 

1. Ögrencilerin okula uyum saglamalarıiçin

uygulanan “akran danısmanlıgını”

asagıdakilerden hangisi dogru ifade eder?

A) Ögretmenlerin sorunlarıyla ilgilenenkisi

B) Üst sınıftakilerin alt sınıftakileredanısmanlık

yapması

C) Ailesinin çocukla ilgilenmesi

D) Psikolojik danısmandan alınan yardım

E) Sınıf rehber ögretmeninin ögrenciyesundugu

danısma hizmetleri


 (CevapB)

 

 

2. Bosanmak üzere olan ögretmen Fatmahanım bir

gün sınıfındaki bir çocugun anne-babasının

bosanacagını ögrenmistir.

Çocuga asagıdakilerden hangisini söylersekendi

sorununu yansıtmamıs olur?

A) Kesin suç babandadır

B) Yazık! Olan çocuklara oluyor

C) Annen üzülüyor degil mi?

D) Sen ne düsünüyorsun?

E) Baban size bakacak mı?

 

 (CevapD)

 

 

3. Danısman ve danısan arasındaasagıdakilerden

hangisinin olması zorunlu degildir?

A) İçtenlik

B) Dinleme

C) Güven

D) Degerlendirme

E) Saygı

 

 (CevapD)

 

 

4. Bir ögrenci hakkında ögrencinindurumunu ve

çevresinin (ailesi, arkadasları, digerögretmenler

vs.) ne düsündügü bilmek isteyen ögretmen

hangi yöntemi kullanmalıdır?

A) Portfolyo

B) Anket

C) Mülakat

D) Gözlem

E) Derecelendirme ölçekleri

 

 (CevapB)

 

 

5. Asagıdakilerden hangisi RehberlikArastırma

Merkezlerinin görevleri arasında degildir?

A) Rehber ögretmenlerin stajyerliginikaldırmak

B) Gizil güçleri olan çocukları tespitedip toplu

dosyalarını tutmak

C) Özel egitime ihtiyacı olan ögrencilerintespit

edilmesi ve egitsel kararlarının alınması

D) Yıllık rehberlik program taslagınıhazırlamak

E) Rehberlik programlarının gelistirilmesiamacıyla

arastırmalar yapmak

 

 (CevapB)

 

 

6. Asagıdakilerden hangisi rehberligintemel

islevlerinden degildir?

A) Sınıflandırma

B) Önleyici

C) Tamamlayıcılık

D) Yönlendirici

E) Gelisimsel

 

 (CevapA)

 

 

7. Asagıdakilerden hangisi okul rehber

ögretmeninin görevlerinden biri degildir?

A) Okul rehberlik servisine baskanlıketmek

B) Okul rehberlik programını hazırlamak

C) Ögrencilere uygulanacak bireyi tanıma

etkinliklerini yürütmek

D) Okul içinde Rehberlik ve PsikolojikDanısma ile

ilgili konularda arastırmalar yapmak

E) Rehberlik programının uygulanmasındasınıf

rehber ögretmenlerine rehberlik etmek

 

 (CevapA)

 

 

8. Bir ögretmenin asagıdakilerdenhangisini

söylemesi kendisini açmasına örnektir?

A) Egitsel gezilerde ögrenciler çokeglenir.

B) Bu gezi çok eglenceli olmalı.

C) Siz bu gezi hakkında ne düsünüyorsunuz?

D) Geziler sizi heyecanlandırıyor mu?

E) Ögrenciyken yıl sonunda ben de sizingibi

hissederdim.

 

 (CevapE)

 

 

9. Özgüveni düsük bir ögrenciye özgüvenini

arttırmak için PDR hizmetlerindenhangisini daha

önce yapmak gerekir?

A) Bilgi verme

B) Psikolojik danısma

C) Konsültasyon

D) Müsavirlik

E) Oryantasyon


 (CevapB)

 

 

10. Ögrencisinin mesleki gelisimine yardımisteyen

bir ögretmenin sahip olabilecegigörüslerden

hangisi mesleki rehberlik anlayısına uygun

degildir?

A) Ögrenciyi her açıdan iyi bir sekildetanımalı

B) Ögrencinin ilgi, ihtiyaç veyeteneklerini ön planda

tutmalı

C) Meslekler hakkında olumlu bir tutum

yerlestirmeye çalısmalı

D) Ögrencilerin meslekleri tanımasınayardımcı

olmalı

E) Ögrencileri toplumsal cinsiyetrollerine uygun

mesleklere yönlendirmeli

 

 (CevapE)

 

 

11. Asagıdakilerden hangisi PDR’de herbireyin

kendini gerçeklestirmeyi amaçlamadıgını

gösteren uygun bir seçenektir?

A) Ögrenciye alacagı kararlarda yardımcıolmak

B) Her birey dogustan gizilgüçlerinigerçeklestirme

egilimine sahiptir

C) Ögrencilerin topluma uyumlu bireylerolmalarını

saglamak

D) Bireylerin verecekleri kararlarasaygılı olmak

E) Her alanda bireysel gelisimidesteklemek

 

 (CevapB)

 

 

12. Asagıdakilerden hangisi rehberliktanımındaki

ortak ögelerden birisi degildir?

A) Profesyonel bir süreçtir

B) Bireye dönük bir hizmettir

C) Amaç bireyin kendinigerçeklestirmesidir

D) Bir yardım sürecidir

E) Ögüt verme vardır

 

 (CevapE)

 

 

13. Asagıdakilerden hangisi ögrencikisilik

hizmetlerinin amaçlarından birisidegildir?

A) ?htiyacı olan ögrencilere sosyalyardımda

bulunmak

B) Ögrencilere saglık hizmetleri sunmak

C) Psikolojik danısmanlık hizmetlerindebulunmak

D) Bireylerin gizilgüçlerini gelistirmek

E) Bireysel farklılıkları ortadankaldırmak

 

 (CevapE)

 

 

14. Asagıdakilerden hangisi dogrudanögrenciye

yönelik rehberlik hizmeti degildir?

A) Konsültasyon

B) İzleme

C) Sevk

D) Yöneltme

E) Psikolojik danısma

 

 (CevapA)

 

 

15. Asagıdakilerden hangisi gelisimselrehberlik

anlayısının özelligi degildir?

A) Bireyin her yönden kendinigelistirmesine

yardım edilmelidir

B) Bireylerin gelisim görevlerinigerçeklestirmesine

iliskin yardımları içerir

C) Kendini gerçeklestirme hizmetlerintemelindedir

D) Bireylere gelisim sürecinde destekolunmalıdır

E) Sadece problemi olan ögrenciye yönelikhizmet

verilmelidir

 

 (CevapE)

 

 

16. Sosyometri teknigi uygulandıktan sonra

olusturulan sosyogram’dan asagıdakibilgilerden

hangisine ulasılamaz?

A) Sınıf içindeki gruplasmalar

B) Sevilen ve sevilmeyen ögrenciler

C) Sınıftaki lider özellikteki ögrenciler

D) Gruptaki sevilmeyen ögrencilerinsevilmeme

nedenleri

E) Sınıftaki izole edilmis bireyler

 

 (CevapD)

 

 

 

Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit:
Total Rank:
Total Rankers:
Total Comments:

WEB Marangoz